การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าส่งออกไทย สู่ตลาดจีนอย่างยั่งยืน

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมดำเนินการและเป็นวิทยากรใน การอบรมออนไลน์ (ฟรี) “การตรวจมาตรฐานคุณภาพสินค้าส่งออกไทย สู่ตลาดจีนอย่างยั่งยืน “โอกาสใหม่ หลังวิกฤต” โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ดำเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/zEHQR และรอรับรหัสการเข้าชมทางอีเมล์ ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ติดต่อ คุณณฐอร ณ ป้อมเพชร โทร 093-424-1622 หรือ E-Mail: nathaon@thaichamber.org ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563

————————————————————————————

Download PDF :
กำหนดการออนไลน์ | วิธีการรับชมการอบรมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 5 =