หลักสูตร ผู้ประกอบการแห่งอนาคต FEF รุ่น 6

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่น และแตกต่างไปจากหลักสูตรอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการคิดประมวลผล…

View More หลักสูตร ผู้ประกอบการแห่งอนาคต FEF รุ่น 6